Алтернативен и еко туризъм

В околностите на Керамоти

Разположено само на 4 км източно от делтата на р. Нестос (Места), Керамоти е удобна отправна точка за алтернативен и еко туризъм. Многобройните меандри на реката в по-горното й течение, ръкавите й в близост до устието, лагуните и гъстите лонгозни гори са обиталище на стотици видове птици (вкл. Розово фламинго, пеликани и множество други водоплаващи пернати), както и бозайници, някои от които на изчезване в Европа. Ако сте решили да разнообразите престоя си в Керамоти с някоя еднодневна екскурзия сред природата, съблюдавайте следните правила:

1. Запознайте се предварително с района на долното течение на р.Нестос, с биоразнообразието и особеностите в него.

2. Следвайте само обозначените маршрути и утъпканите пътеки, за да подпомогнете опазването на флората и фауната в района. Движете се пеша.

3. Уважавайте тишината и спокойствието на животните в района. Не притеснявайте птиците и другите диви животни, особено ако те се хранят, гнездят или чсе ифтосват. Не ги подмамвайте с храна и не ги дразнете. Наблюдавайте ги тихо и от разстояние, за предпочитане с бинокъл.

4. Изхвърляйте боклуците си само на определените за това места, не палете огън и следвайте инструкциите на табелите.

5. Уважавайте местната култура и традиции. Общувайте с местното население и спазвайте наложения от него начин на живот, така че престоят ви да е положително преживяване и за двете страни.

6. Наемайте местни водачи, ползвайте услугите на местни хотели и заведения, купувайте местни ръчно правени сувенири. Така подпомагате местната икономика и ограничавате транспортирането на външни стоки с превозни средства,  чийто отровни газове са пагубни за природата.  

7. Избягвайте да демонстрирате финансовите си възможности и проявявайте разбиране към стандарта на живот на местните. Ако искате да подарите нещо, придържайте се към неща, които ще са им от битова полза, а не някакви сувенири.

8.Не участвайте в търговия със защитени видове или нарушаването на естествените им хабитати. Един истински екотурист никога не би купил животинска кожа или препарирана птица.

9. Не отнасяйте със себе си  нищо от природата– дори цветя,  скални късчета или семена. Само снимки, спомени и желанието да се върнете отново.

10. Ако решите да практикувате наблюдение на птици, носете си непременно бинокъл. Реално обаче, за да има някаква полза от наблюдението, то трябва да се извършва под формата на организирана обиколка под ръководството на вещ орнитолог, който познава характерните особености, навици и окраска на различните видове птици. Въоръжете се с търпение и пазате тишина.

 
Времето
в
Керамоти

28 °C

Ясно

вятър 11 км/ч

2024-06-17 19 | 31 °C
2024-06-18 21 | 33 °C
2024-06-19 21 | 33 °C
2024-06-20 22 | 35 °C

Температура на водата

13 °C